Bývalé Sanatorium se promění ve sportovní lázně

Areál bývalého Sanatoria postupně začíná měnit svoji podobu. Po více než pětadvaceti letech chátrání se z důvodu nevyhnutelné demolice promění ve sportovní lázně. Od dnešního dne do konce srpna budou staré objekty v areálu postupně bourány a následně započne výstavba nové sportovní haly. Součástí stavebních prací bude také celková revitalizace parku.

Hned v úvodu bych chtěl říct, že nás demolice bývalé Sanatorky mrzí. A těm, kteří tvrdí, že její záchrana byla možná, bych chtěl znovu vzkázat, že objekt chátrá přes dvacet pět let. Do budovy dlouhodobě mohutně zatékalo a není vytápěna už od poloviny devadesátých let,říká ředitel společnosti MAPO Group a. s. JUDr. Martin Polach s tím, že zvenčí možná objekt vypadá zachovale, ale posudky už před dvěma lety jasně ukázaly, že je statika budovy natolik narušená, že je dům prakticky neopravitelný a navíc hrozí jeho zřícení.

Když nový majitel zvažoval, jak s rozhlehlým areálem naloží, rozhodl se nakonec pro výstavbu nového sportoviště „Celý objekt totiž původně sloužil jako vodoléčebný ústav, kam lidé jezdili relaxovat a sportovat. Nechyběly zde například sluneční lázně, sál pro gymnastiku nebo kuželna. Na tuto historii bychom rádi navázali, byť v obměněné podobě s ohledem na dnešní dobu,vysvětluje Martin Polach ml. s tím, že odkaz na bohatou minulost zdejšího místa ponese i nový název areálu – Sportovní lázně Sanatorka.

Chceme tomuto místu opět vdechnout život, tak aby opět sloužilo k aktivnímu odpočinku. V dnešní době rostoucího výskytu civilizačních chorob platí dvojnásob heslo sportem ke zdraví. Proto věříme, že všichni sportovní nadšenci vznik nového areálu uvítají,doplňuje vedoucí projektu výstavby Sportovních lázní Sanatorka Mgr. Jan Petr s tím, že upravený areál bude sloužit všem ať už k pouhé relaxaci, procházkám nebo právě sportu. „Nebudujeme žádné sportoviště pro horních deset tisíc lidí. Areál bude otevřený všem a přístup do něj bude mít kdokoliv. Naším cílem je přilákat ke sportu a aktivnímu životnímu stylu všechny, kteří vnímají zdravý pohyb jako nedílnou součást svého života. Areál nabídne služby, které dnes mohou využívat spíše obyvatelé krajských měst. Jsme přesvědčeni, že celý projekt pozvedne úroveň a kvalitu života v šumperském regionu,dodává Mgr. Petr s tím, že nový sportovní areál přinese nabídku volných pracovních pozic pro padesát lidí.

Areál bývalé Sanatorky už od jejího majitele převzala stavební firma Morys s. r. o., která se v následujících dnech pustí do stavebních prací. V areálu zůstane zachována vilka u Reissovy ulice, která po své rekonstrukci nabídne hostům ubytování a také domek u zahradnictví, který bude v budoucnu sloužit jako venkovní šatna pro sportovce. Ostatní objekty v areálu, včetně bývalé plicní Sanatorky, čeká v následujících týdnech postupná demolice.

Nelehkého úkolu – navrhnout definitivní podobu nového sportovního areálu - se ujala architektonická kancelář AMTB s.r.o. v čele s architektkou Ing. Alicí Michálkovou. „Náš koncept pracuje s rehabilitací lázeňského charakteru parku jako celku. Při tvorbě návrhu jsme vycházeli z myšlenky, že stavba je zrcadlem parku a park je interiérem stavby,vysvětluje Ing. Alice Michálková. Celý dojem přírodního rázu umocňuje i fakt, že hlavní část domu je jednopodlažní s plochou zelenou střechou a hala nově postavené budovy bude posazena o půl patra níže.

Nové sportovní lázně nabídnou veřejnosti venkovní i vnitřní tenisové i badmintonové kurty, relaxační lázeňskou zónu s wellnes, sauny s venkovní terasou, fitness se skupinovými cvičebními sály, restauraci i možnosti lázeňského ubytování prostřednictvím menších viladomů. Nové sportoviště bude do stávajícího vzrostlého parku zasahovat jen minimálně. Právě přilehlý park čeká nezbytná revitalizace, včetně jezírka pod hlavním objektem. „Revitalizace zahrnuje sanaci starých poškozených stromů, novou náhradní výsadbu za stromy kácené a také výsadbu nových sadových skupin. Sanace parku bude probíhat na základě odborného dendrologického posouzení a návrhu zahradního specialisty. Součástí rehabilitace je zamýšlená i oprava a obnova chodníků, venkovního osvětlení, mobiliáře parku a dílčích staveb drobné architektury,potvrzuje architektka Alice Michálková.

Stavební firma začne s demolicí starých objektů na konci května. Nevyhnutelná je i demolice samotné Sanatorky z důvodu narušené statiky budovy. Střecha objektu je z více než šedesáti procent poškozená, takže do něj už několik let masívně zatéká. Na současném stavu bývalého sanatoria se výrazně podepsala také demontáž litinových radiátorů v devadesátých letech, kterou neoprávněně provedl bývalý nájemce, a tehdejší majitelé nemocnice odstranění jediného zdroje tepla nijak neřešili, takže se Sanatorka přestala vytápět. „Opuštěná budova se postupně stala vyhledávaným útočištěm narkomanů a bezdomovců. Kvůli narušené statice ale v posledních letech hrozilo její zřícení, proto jsme objekt zabezpečili tak, aby se do něj nikdo nedostal. Přesto se pár odvážlivců našlo. Ale věřte, že se z každé nezvané návštěvy mohla vyklubat velká tragédie. Je vlastně obrovským štěstím, že se doteď nikomu nic nestalo,zdůrazňuje ředitel společnosti MAPO Reality s. r. o. (spadající do skupiny MAPO Group) Ing. Martin Pelnář.

Bývalá léčebna byla postavena v roce 1899 podle návrhu šumperského architekta Heinricha Poppa, autorem úpravy parku je Zdenek Engelbert, který taktéž pocházel z Šumperku. Léčebna měla sice původně švýcarský architektonický ráz, ten ale vzal za své při četných přestavbách a opravách. Kvůli tomu se sanatorium nikdy nedostalo na seznam vzácných památek. Původně objekt sloužil jako vodoléčebný ústav, během 20. století se pak postupně měnili majitelé a s nimi i využití objektu. Tisíce dětských pacientů z celé České republiky se zde léčilo na různá plicní onemocnění, nejčastěji s tuberkulózou. Léčebna měla věhlas široko za hranicemi šumperského regionu. Jako poslední před uzavřením budovy sídlila v „Sanatorce“ psychiatrie, interna a další ambulantní pracoviště. Od začátku 90. let je objekt prázdný a chátrá.